TSE / TSEK Markası

  •     TSE Markası: Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi
Öncelikle; TSE belgesi alınmak istenen ürünün standardı tespit edilir. Ürün standardının şartlarını karşılamak için standardın gerektirdiği çalışmalar ve dokümantasyon gerçekleştirilir. TSE’ye müracaat edilir. Başvuru TSE tarafından uygun görülürse üretim yerinde inceleme yapmak üzere bir heyet görevlendirilir. İnceleme heyeti, üretim yerinde; tesis, ekipman, personel ve kalite sistemi yönünden inceleme yapar. İnceleme neticesinde firmanın yeterli bulunması halinde numune(ler) alınır, ilgili ürün standardına göre numunelere muayene ve deneyler uygulanır. Üretim Yeri İnceleme Raporu ile Muayene ve Deney Raporları TSE Belgelendirme Komisyonu’nda görüşülüp karara bağlanır. TSE Markasını kullanma hakkı verilmesine karar alınmışsa; firma ile TSE arasında sözleşme imzalanır. Ürünlerin Türk Standardına uygunluğunu ifade eden ve geçerlilik süresi bir yıl olan TSE Belgesi verilir.
  •     TSEK Markası: Kritere Uygunluk Belgesi
Ürününüze ait bir Türk Standardı mevcut değilse, TSEK belgesi alabilirsiniz. TSE belgesi almak için izlenecek sürecin aynısı gerçekleştirilir. Tek fark; ürünün Türk Standardı olmadığından TSE tarafından yayınlanan ürün kriterlerine göre belgelendirilmesidir.