TSE CEN ISO/TR 14969 Tıbbi Cihazlar – Kalite Yönetim Sistemleri – ISO 13485: 2003’ün Uygulanmasına Ait Kılavuz standardı 24.06.2010 tarihinde yayınlandı.